Discussieren kun je leren

Discussiëren
Ouderworkshop

Ouderworkshop

DKJL informeert ouders over het belang van betrokkenheid bij de (taal)ontwikkeling van hun kind en het nut van leren discussiëren. Tijdens de workshop worden ouders uitgedaagd om te oefenen met de DKJL methodiek en om zelf hun mening te formuleren aan de hand van de spelregels.

 

Bijkomend effect is dat ouders door Discussiëren Kun Je Leren actief worden betrokken bij het beleid van de school.  Ouders ervaren zelf wat hun kinderen leren tijdens onze masterclasses, zodat hier thuis ook op ingespeeld kan worden. De workshop stimuleert ouders en de school bovendien om educatief partnerschap concreet vorm te geven.

 

Kosten: 250 euro per sessieSlider voor Ouderworkshop

ouders

ouders
(ouders (admin), 08/06/2016)