Discussieren kun je leren

Discussiëren
Projecten per thema

Projecten per thema

Sinds 2007 organiseert DKJL projecten over de meest uiteenlopende thema's. Elk jaar vragen we aan tienduizend kinderen en jongeren: "Waar wil je over discussiëren?" Zo signaleren wij trends. Steeds vaker worden we gevraagd om het debat te voeren over milieu en klimaatverandering. Maar ook disciminatie/ inclusie en mentale weerbaarheid zijn belangrijke thema's. In tijden van corona gaat het uiteraard over onze gezondheid, maar ook over verbinding en gemeenschapszin.

 

Andere veelbesproken thema's zijn: financiele verantwoordelijkheid, mensenrechten, mediawijsheid en seksuele weerbaarheid. 

 

 • Stedelijke debatbattle

  Stedelijke debatbattle


  Sinds 2008 organiseert DKJL met steun van de gemeente Amsterdam de Amsterdamse Debatbattle. Een uniek evenement dat leerlingen van groep 7 een podium biedt om hun mening te uiten over maatschappelijk relevante onderwerpen. De debatbattle is voor volwassenen dé kans om te horen wat kinderen beweegt. Ieder jaar staat een ander thema centraal. 
 • LHBTI+-emancipatie

  LHBTI+-emancipatie


  Gevoelige vragen als: "Voel je je veilig op school om uit de kast te komen?" en "Gaan religie en homoseksualiteit samen?", gaat DKJL niet uit de weg. We vinden het belangrijk om hier met jongeren over in gesprek te gaan, te horen wat hen bezig houdt en hoe zij hier over denken. 

  DKJL heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in het bespreekbaar maken van homodiscriminatie en lhbti-emancipatie. Onze masterclasses zijn geschikt voor jongeren uit groep 8, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.
   
 • Het duurzaamheidsdebat

  Het duurzaamheidsdebat


  DKJL signaleert trends.
   
  Steeds vaker vragen kinderen en jongeren aan ons: "Mogen we discussiëren over het milieu?" Veel kinderen maken zich zorgen om klimaatverandering. Hoog tijd voor een goed gesprek over: "Wat heb jij over voor een beter milieu?"
   
 • Amsterdammertje van het jaar

  Amsterdammertje van het jaar


  Amsterdam koestert barmhartige, vastberaden en heldhaftige jonge Amsterdammertjes die het verschil maken in hun omgeving, in de stad en soms tot ver daarbuiten. Stichting Discussiëren Kun Je Leren (DKJL) geeft deze helden een podium en organiseert met steun van de gemeente Amsterdam het Amsterdammertje van het jaar. De jaarlijkse verkiezing voor jongeren en kinderen tussen de 8 en 18 jaar die zich belangeloos inzetten voor iets of iemand anders. Échte verschilmakers die goed voor de stad zorgen, en voor elkaar. 
   
 • Het debat #OOKIK

  Het debat #OOKIK


  De internationale aidsconferentie 2018 was in Amsterdam. Met als doel: Hiv de wereld uit. Het wordt dankzij medicijnen als PrEP steeds realistischer. Toch krijgen nog steeds één á twee jongeren per week de diagnose hiv. Wat is hier aan de hand?
   
 • Week van het Geld

  Week van het Geld


  Geld, schulden en armoede zijn voor veel volwassenen taboeonderwerpen, maar kinderen en jongeren zetten deze thema's structureel hoog op de agenda. DKJL praat erover en dat doen wij niet alleen in de Week van het Geld. Met deze programma's bereiken we scholen en gemeenten in het hele land.
 • Het mensenrechtendebat

  Het mensenrechtendebat


  Ieder mens is gelijk, dat staat in artikel 1 van de Nederlandse grondwet én in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Maar betekent dit dat iedereen in Nederland daadwerkelijk gelijk wordt behandeld en dezelfde kansen krijgt? DKJL en Stichting art.1 gaan hierover het gesprek aan met leerlingen van het tweede leerjaar vmbo en havo. De thema's homodiscriminatie, islamofobie en xenofobie staan hierbij centraal. 
 • Onderwijsvernieuwing en technologie

  Onderwijsvernieuwing en technologie


  We leven in een tijd waarin de technologie razendsnel ontwikkelt. Dit heeft veel impact op de maatschappij en de wijze waarop we deze inrichten. Leerlingen worden vandaag opgeleid voor een toekomst waarvan we nog niet kunnen overzien hoe deze eruit zal zien. DKJL discussieert over de noodzaak van de inzet van technologie en de aanpassing van het onderwijs aan deze ontwikkeling.
 • Mediawijsheid

  Mediawijsheid


  Hoe praat je als volwassene met jongeren over nieuwe media en de actualiteit? Uit angst voor felle reacties mijden sommige volwassenen bepaalde onderwerpen. En dat is jammer. Want jongeren willen het juíst hebben over wat er speelt in de maatschappij en zijn vaak bijzonder mediawijs.
 • Pesten

  Pesten


  Pesten doet pijn. Het voorkomen of aanpakken van pesten krijgt de afgelopen jaren – terecht - veel aandacht in de media en is een belangrijke maatschappelijke uitdaging. De methodiek en het lesprogramma van Stichting Discussiëren Kun Je Leren nodigt leerlingen uit om oplossingsgericht na te denken over het thema pesten. DKJL stimuleert leerlingen om zélf maatregelen tegen pesten te verzinnen en escalatie te voorkomen.