Discussieren kun je leren

Discussiëren
Paarse Vrijdag

Paarse Vrijdag

Gevoelige vragen als: "Voel je je veilig op school om uit de kast te komen?" en "Gaan religie en homoseksualiteit samen?", gaat DKJL niet uit de weg. We vinden het belangrijk om hier met jongeren over in gesprek te gaan, te horen wat hen bezig houdt en hoe zij hier over denken. 

DKJL heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in het bespreekbaar maken van homodiscriminatie en LHBTI-rechten. Onze masterclasses zijn geschikt voor jongeren uit groep 8, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

 

DKJL organiseert onder andere de debatten Love=Love?!, Paarse Vrijdag en het Mensenrechtendebat. Daar gaan we met jongeren het gesprek aan over mensen- en LHBTI-rechten. Onze programma's zien wij als een unieke kans om de stem en meningen van jongeren - die wij ‘debathelden’ noemen - te horen. We willen de dialoog, de dis


Door in te zetten op verbreding van kennis en meningsvorming over het thema, worden de leerlingen in de masterclasses discussiëren voorbereid op het debat. Daar brengen we leerlingen in contact met (lokale) politici, LHBTI peereducators, mensenrechtenactivisten en/ of ervaringsdeskundigen. Zij delen hun kennis en ervaringen en stellen kritische vragen. Deze interactie levert de mooiste dialogen, discussies en debatten op.

 

cussie en het debat op gang brengen en voortzetten.

 

Debathelden komen op voor hun eigen mening en die van anderen. Ze leren in dit programma om te luisteren naar verhalen van LHBTI peer educators.

 

DKJL WIL EEN SAMENLEVING CREËREN WAARIN IEDEREEN ZICHZELF KAN ZIJN. 

 

De jongeren die wij spreken verschillen van mening over wat de vrijheid om jezelf te kunnen zijn en de vrijheid van partnerkeuze inhoudt. De verschillen die jongeren van huis uit meekrijgen zijn enorm en ook groepsdruk speelt een rol. DKJL gaat in gesprek en op zoek naar persoonlijke ervaringen, vindt gemeenschappelijkheid en het menselijke in ieders verhaal. Debathelden met zeer diverse achtergronden leren elkaar kennen en leren dat verschillende identiteiten vreedzaam naast elkaar kunnen bestaan. 

 

Voor alle deelnemers aan onze programma’s wordt de blik verruimd, bijvoorbeeld voor: 

-             Jongeren die niet altijd van huis mee krijgen om openlijk te praten over (seksuele) vrijheden en manieren waarop zij zelf richting kunnen geven aan hun eigen leven.

 

Maar ook voor:

-             Jongeren die van huis uit weinig meekrijgen over discriminatie op het gebied van geloof of afkomst.

 

DKJL LEIDT TOT NIEUWE CONCLUSIES.

 

Debatheld: "Eerst dacht ik: 'Het is een ziekte', nu denk ik: 'Het zijn ook gewoon mensen'." 

 

HIERONDER EEN WEERGAVE VAN ONZE EERDERE PROJECTEN. 

 • Love = Love?!

  Love = Love?!


  “Ik ben transgender. Ik word gevolgd als ik op school naar de wc ga.” - Debatheld, 15 jaar.
  “Ik val op meisjes, maar dat ga ik hier niet aan de grote klok hangen.” - Debatheld, 15 jaar.
 • Het Mensenrechtendebat 2018

  Het Mensenrechtendebat 2018


  In tijden waarin volwassenen het maar niet eens met elkaar lijken te worden en het maatschappelijk debat verhardt en polariseert, is het des te belangrijker dat kinderen en jongeren het contact met elkaar niet verliezen. 
 • Het Mensenrechtendebat 2017

  Het Mensenrechtendebat 2017


  Stichting Discussiëren Kun Je Leren en Stichting art.1 organiseerden in de dagen rondom Paarse vrijdag, de Internationale dag van de Rechten van de Mens (10 december) en International Queer & Migrant Filmfestival De week van de Mensenrechten.
 • Battle van Paarse Vrijdag
  • pv
  • Schermafbeelding 2017-02-22 om 15.29.11
  • Schermafbeelding 2017-02-22 om 15.29.35
  • Schermafbeelding 2017-02-22 om 15.29.54
  • Schermafbeelding 2017-02-22 om 15.30.06
  • Schermafbeelding 2017-02-22 om 15.30.32
  • Schermafbeelding 2017-02-22 om 15.30.41
  • Schermafbeelding 2017-02-22 om 15.30.53
  • Schermafbeelding 2017-02-22 om 15.31.53
  • Schermafbeelding 2017-02-22 om 15.32.20
  • Schermafbeelding 2017-02-22 om 15.32.28
  • Schermafbeelding 2017-02-22 om 15.32.40
  • Schermafbeelding 2017-02-22 om 15.32.48
  • Schermafbeelding 2017-02-22 om 15.33.05
  • Schermafbeelding 2017-02-22 om 15.33.16
  • Schermafbeelding 2017-02-22 om 15.33.32
  • Schermafbeelding 2017-02-22 om 15.33.41
  • Schermafbeelding 2017-02-22 om 15.33.58 1

  Battle van Paarse Vrijdag


  "Is verliefdheid een keuze of overkomt het je? Wat gebeurt er als jouw leerkracht vertelt dat het heel normaal is dat twee personen van hetzelfde geslacht verliefd op elkaar zijn? Gaat dat samen met de normen en waarden die van huis uit op jou zijn overgedragen?"
  DKJL stelt deze vragen op middelbare scholen tijdens het debat Paarse Vrijdag. De thema's homoseksualiteit, lhbti-rechten en tolerantie staan daar centraal.
 • Debatbattle homodiscriminatie

  Debatbattle homodiscriminatie
  • DKJLg=g-5
  • IMG_5021
  • IMG_5026
  • IMG_5042
  • IMG_5044
  • IMG_5110
  • IMG_5216
  • IMG_5219
  • IMG_5238
  • IMG_5253
  • IMG_5255
  • IMG_5258
  • IMG_5272
  • IMG_5284
  • IMG_5288
  • IMG_5304

  Debatbattle homodiscriminatie


  Homodiscriminatie krijgt de afgelopen jaren weer veel aandacht in de media. Maar wat is de oorzaak, wat doen we eraan en hoe kunnen dit voorkomen? Waar we soms te maken hebben met discriminatie, polarisatie en vervreemding, laat Discussiëren Kun Je Leren zien dat het ook anders kan.