Discussieren kun je leren

Discussiëren
Pesten

Pesten

Pesten doet pijn. Het voorkomen of aanpakken van pesten krijgt de afgelopen jaren – terecht - veel aandacht in de media en is een belangrijke maatschappelijke uitdaging. De methodiek en het lesprogramma van Stichting Discussiëren Kun Je Leren nodigt leerlingen uit om oplossingsgericht na te denken over het thema pesten. DKJL stimuleert leerlingen om zélf maatregelen tegen pesten te verzinnen en escalatie te voorkomen.

 

Stellingen zijn onder andere:

  • Meelopers zijn net zo schuldig als pesters.
  • Als je gepest wordt, mag je terugpesten.
  • Cyberpesten moet harder worden bestraft.
  • Het is belangrijk om erbij te horen.