Discussieren kun je leren

Discussiëren
Battle van SZW 2012

Battle van SZW 2012

'JE GELD OF JE LEVEN?'

Hoe gaan jongeren om met zaken als geld lenen, schulden en hun uitgavenpatroon? Leerlingen van de eerste en tweede klas van het ROC Handel en Ondernemen grepen de Week van het Geld aan om in WesterUnie over deze zaken te discussiëren met betrokken beleidsmedewerkers, bestuurders en bankiers. 

 

Als voorbereiding op het debat verzorgde DKJL een aantal debatlessen waarin werd gediscussieerd over stellingen als: 'Geld lenen is dom' en 'Volwassenen hebben de plicht om kinderen te leren sparen.'

Aanwezige gasten waren staatssecretaris van SZW Paul de Krom, Yvon van Houdt (NVVK vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren), budgetcoach het NIBUD: Marion Weijers, Meral Joose en Saschja Meijer rolmodellen die bekend zijn met schuldhulpverlening, Joke de Kock (NVK credietbanken) en Anna Dijkman (moeder, psychologe, auteur boek Psychologeld).