Discussieren kun je leren

Discussiëren
HET BESTUUR

HET BESTUUR

DKJL wordt bestuurd door een team van betrokken professionals met brede ervaring uit diverse hoeken; van werkend in het bedrijfsleven tot aan maatschappelijke organisaties.

DSC03555[1]

Voorzitter drs. Nathalie Bremer

"Mijn broer haalde vroeger het bloed onder mijn nagels vandaan tijdens onze eeuwige discussies aan de eettafel over kernwapens. En hij kon het! Verschillende standpunten innemen, je verdiepen in de standpunten van anderen en mij soms behoorlijk in de hoek zetten. Ik werd vooral woedend. Discussiëren kan en moet je leren. De vaardigheid een open discussie te kunnen voeren verrijkt je leven. Ik hoop dat heel veel basisscholen in Nederland gaan werken met Discussiëren Kun Je Leren!"

Software: Microsoft Office

Penningmeester ir. Stephan Roest

"Kinderen spelenderwijs enthousiast maken voor iets lastigs als discussiëren is belangrijk. Dat leerlingen leren hun mening te vormen, nauwkeurig te luisteren, verdraagzaam te zijn, begrip op te brengen voor diverse standpunten en elkaars verschillen te respecteren is iets heel bijzonders."

8221_137747222130_577817130_2985698_2742795_n-1

Secretaris mr. Bas Ebels

"Wat is discussiëren? Als advocaat kom ik dagelijks in aanraking met discussie. Het draait in mijn vak niet om gelijk hebben, maar om gelijk krijgen. Dat doe je niet door je toehoorder te overtuigen op basis van je mondelinge of schriftelijke vaardigheden, maar door heel zorgvuldig te luisteren en je te verplaatsen in je toehoorder. Discussiëren is dus veel meer dan alleen praten. Pas als je díe specifieke eigenschappen onder de knie hebt, heeft het zin om te beginnen met overtuigen. En het mooie is, al die eigenschappen zijn te leren. Simpelweg door het veel te doen."

 

DSC01701-1

Directeur drs. Chantal Deken

"Als onderwijskundige, adviseur van ABC Onderwijsadviseurs en voormalig leerkracht op de Elisabeth Paulusschool in Amsterdam-West vind ik het aanbrengen van vernieuwing in het onderwijs noodzakelijk. Ik ben op zoek gegaan naar een effectief curriculum dat de maatschappelijke betrokkenheid van leerlingen vergroot en tegelijkertijd beoogt tolerantie te bevorderen en polarisatie tegen te gaan. Inmiddels is de DKJL didactiek ontwikkeld. Onze lessen zijn met succes geïmplementeerd op ruim 60 scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. Daarnaast zijn we verschillende succesvolle pilots gestart in de Jeugdzorg, in het MBO en op scholen van Kentalis voor kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden."