Discussieren kun je leren

Discussiëren

WAAROM?

Wat levert DKJL op?

DKJL draagt bij aan het vergroten van de woordenschat, luister- en spreekvaardigheden, begrijpend lezen en metacognitie (denken over denken). DKJL werkt aan 21e eeuwse vaardigheden waarin leerlingen medeverantwoordelijk en bewust zijn van hun leerproces.

Leerlingen leren beter luisteren en nadenken voordat ze iets zeggen. Het gevoel van zelfvertrouwen onder leerlingen neemt toe en de angst voor spreken in het openbaar neemt af.

Leraren geven aan dat DKJL een positief effect heeft op de sociale groepscohesie. Leerlingen worden socialer en toleranter ten opzichte van elkaar. In de klas ontstaat een sfeer waarin iedereen een eigen mening mag hebben, waarin een mening nooit fout is en waarin je mag zeggen wat je denkt.

 

DKJL heeft in 2013 onderzoek verricht naar het effect van de lessen. Vragen waarbij leerlingen op de nameting significant[1] hoger scoorden dan op de voormeting zijn:

-          Ik vind het leuk om te discussiëren.

-          Ik praat over wat ik denk.

-          Ik luister graag naar de mening van anderen.

-          Ik denk na over hoe een ander zich voelt in een discussie.

-          Ik denk na voordat ik iets zeg.

-          Ik gebruik argumenten om te zeggen waarom ik het wel of niet eens ben met iemand.

-          Anderen vinden mijn mening belangrijk.

-          Als iemand iets vertelt, kan ik mijn aandacht er goed bijhouden. 

DKJL is natuurlijk en betekenisvol leren en het is vooral leuk![1]Crohnbachs alpha 0,90.

Lees hier het volledige onderzoek.

 

De Universiteit Utrecht (Stark, 2017) heeft onderzoek verricht naar het effect van de lessen onder leerlingen. De interventie Amsterdamse Debatbattle 2017 ​bleek statistisch significant op:

-        Omgaan met verschillen tussen mensen.

-        Afname vooroordelen t.a.v. etnische groepen/ niet westerse allochtonen.

-        Afname van de perceptie van vooroordelen.

 

Al deze effecten zijn op lange termijn meetbaar.

Opvallend is dat kinderen aangeven na het project over minder burgerschapsvaardigheden te beschikken. Waarschijnlijk doordat de deelnemers kritischer gaan kijken naar hun eigen vaardigheden en zo mogelijk tot een realistischer inschatting komen.

 

Conclusie? We zijn nog lang niet uitgediscussieerd.

Meer weten?

 

 

DKJL in uw klas? Een goed idee! Bekijk hier de mogelijkheden.