Discussieren kun je leren

Discussiëren
Waarom DKJL?

Waarom DKJL?

Leerlingen die opgroeien in de 21e eeuw worden overspoeld met informatie en meningen. Via sociale media staan jongeren voortdurend met elkaar in contact. Dat is de wereld waarin zij zich staande moeten houden. Er wordt een steeds groter beroep gedaan op het kunnen verwerken van informatie, hun sociale en communicatieve vaardigheden, creativiteit, vermogen tot kritisch denken, aanpassing en het oplossen van problemen. Van leerkrachten wordt veel verwacht op het gebied van de basisvaardigheden. Maar ook burgerschap en cultuureducatie moeten aan bod komen. Dat is een uitdagende taak. Dat die taak ook erg leuk kan zijn, bewijst DKJL. DKJL voorziet niet alleen in deze onderwijsbehoeften van de 21e eeuw, maar vooral in die van leerlingen. Ze staan vaak versteld van hun eigen talent. 

 


wat levert DKJL op?

 

DKJL draagt bij aan het vergroten van de woordenschat, luister- en spreekvaardigheden, begrijpend lezen en metacognitie (denken over denken). Leerlingen leren beter luisteren en nadenken voordat ze iets zeggen. Het gevoel van zelfvertrouwen onder leerlingen neemt toe en de angst voor spreken in het openbaar neemt af. Daarnaast heeft DKJL een positief effect op de sociale groepscohesie. Leerlingen worden socialer en toleranter ten opzichte van elkaar. In de klas ontstaat een sfeer waarin iedereen een eigen mening mag hebben, waarin een mening nooit fout is en waarin je mag zeggen wat je denkt.

 

Onderzoek (studenten UvA 2013) toont aan dat leerlingen door DKJL:

-          beter nadenken voordat ze iets zeggen

-          het leuker vinden om te discussiëren

-          meer praten over wat ze denken

-          zich meer bewust zijn van hun lichaamstaal 

-          meer nadenken over hoe een ander zich voelt in een discussie 

-          meer voorbeelden geven als ze discussiëren

-          meer interesse hebben in de mening van een ander

-          meer belang hechten aan hun eigen mening

 

Discussiëren leert leerlingen dat ze met woorden verder komen dan ze ooit hadden durven denken.

Joop Stoeldraijer (onderwijsadviseur): “DKJL is degelijk van opzet en biedt scholen alles wat ze nodig hebben. Wat mij betreft mag de school de leerlijn Mondelinge taalvaardigheid van de taalmethode schrappen en vervangen door DKJL. In geen enkele taalmethode vind je een theoretische verantwoording die zo doordacht is als bij Discussiëren kun je leren.” (JSW, april 2013)