Discussieren kun je leren

Discussiëren
Homodiscriminatie

Homodiscriminatie

Een gevoelige vraag als "Is het jouw eigen keuze op wie je verliefd wordt?", gaat DKJL niet uit de weg. We vinden het belangrijk om hier met jongeren over in gesprek te gaan, te horen wat hen bezig houdt en hoe zij hier over denken. 

DKJL heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in het bespreekbaar maken van homodiscriminatie en LHBT-rechten. Onze masterclasses zijn geschikt voor jongeren uit groep 8, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.
Door in te zetten op verbreding van kennis en meningsvorming over het thema, worden de leerlingen in de masterclasses discussiëren voorbereid op de debatbattle. Daar brengen we leerlingen in contact met onze peer educators. Zij delen hun eigen ervaringen en stellen kritische vragen. Deze interactie levert de mooiste dialogen en discussies op.

Hieronder een weergave van eerdere debatbattles.