Discussieren kun je leren

Discussiëren
DKJL voor een dag

DKJL voor een dag

Stichting Discussiëren Kun Je leren (DKJL) is in mei 2007 opgericht vanuit de gedachte dat leren discussiëren leuk en belangrijk is voor kinderen en jongeren. DKJL is een methode voor het onderwijs die leerlingen (van 6 tot 26 jaar) laat nadenken en discussiëren over actuele onderwerpen en maatschappelijke thema’s. DKJL maakt moeilijke onderwerpen bespreekbaar. Wij gunnen kinderen en jongeren de kans om op te staan en hun mening te geven. Het is voor volwassenen dé kans om te horen wat jongeren vandaag de dag beweegt.

 

Wat doen wij?

DKJL stimuleert meningsvorming en burgerschap. Discussie is zowel doel als middel. DKJL ontwikkelde een lesprogramma om leerkrachten en leerlingen te helpen bij gesprekken in de klas. Leerlingen leren discussiëren en debatteren aan de hand van stellingen. DKJL helpt leerlingen zich te ontwikkelen tot zelfstandige en mondeling vaardige burgers. DKJL leert hen dat er verschillende meningen zijn en dat die meningen allemaal de moeite waard zijn.

 

Wat willen we doen?

Stichting Discussiëren Kun Je leren bestaat 10 jaar en wil graag iets teruggeven aan de Amsterdamse basisscholen. We spreken veel leraren over de werkdruk in het onderwijs. DKJL vindt dit zorgelijk. Leraren mijden daarnaast gevoelige onderwerpen uit angst voor heftige reacties van de leerlingen of escalatie. 

 

Wat bieden wij?

Heeft u een vervanger nodig bij ziekte of verlof? Wij bieden scholen in Amsterdam de kans om voor een dag een DKJL-docent in te schakelen. Docenten van DKJL zijn maatschappelijk betrokken, energiek, hebben onderwijservaring en zijn speciaal getraind door onderwijskundige en initiatiefnemer van DKJL; Chantal Deken. Een dag bestaat uit de onderdelen burgerschap, mondelinge taal, sociale vaardigheden, kennis van de wereld, kritisch denken en mediawijsheid.

 

 Wil jij DKJL voor een dag ookinschakeln op jouw school bij ziekte of verlof? Neem contact met ons op. Of schrijf je in via deze link.