Discussieren kun je leren

Discussiëren
Missie

Missie

DKJL maakt maatschappelijke thema's bespreekbaar en biedt kinderen en jongeren een podium om hun stem te laten horen. Wij nodigen volwassenen uit om de ontmoeting aan te gaan en willen organisaties prikkelen om naar kinderen en jongeren te luisteren en om hen vraagstukken voor te leggen die van invloed zijn op hun toekomst. Het gesprek met debathelden stimuleert volwassenen om naar andere oplossingen te kijken en zo toekomstbestendige, duurzame beslissingen te nemen.

 

 

DKJL zet zich in voor het: 

  • Versterken van de communicatieve vaardigheden van kinderen en jongeren;
  • Ontwikkelen van burgerschapscompetenties en sociaal-emotionele vaardigheden;
  • Omgaan met conflict als onderdeel van democratie;
  • Stimuleren van meningsvorming, verdraagzaamheid; begrip voor verschillen; 
  • Stimuleren 21st century skills; zoals analyseren en gebruikmaken van informatie; omgaan met (nieuwe) media, #fakenews, kritisch luisteren; 
  • Stimuleren conatieve vaardigheden; eigenschappen die de leerling nodig heeft in de omgang met anderen.