Discussieren kun je leren

Discussiëren
LHBTI+ emancipatie

LHBTI+ emancipatie

We vinden het belangrijk om met jongeren in gesprek te blijven en te horen wat hen bezighoudt. De afgelopen jaren hebben wij veel ervaring opgedaan in het bespreekbaar maken van homodiscriminatie en LHBTI+ emancipatie. Vragen als: "Voel je je veilig op school om uit de kast te komen?" en "Gaan religie en homoseksualiteit samen?" gaan wij niet uit de weg.  

 

DKJL organiseert onder andere de debatten Love=Love?!, Paarse Vrijdag en het Mensenrechtendebat.
Ze leren in dit programma om te luisteren naar verhalen van LHBTI+ rolmodellen. We gaan op een constructieve manier op zoek naar gemeenschappelijkheid .


Door in te zetten op verbreding van kennis en meningsvorming worden de leerlingen voorbereid op de slotdialoog of het debat. Daar brengen we leerlingen in contact met (lokale) politici en LHBTI+ peereducators. Zij delen hun kennis en ervaringen en stellen kritische vragen. Deze interactie levert waardevolle gesprekken op.

 

DKJL WIL BIJDRAGEN AAN EEN SAMENLEVING WAARIN IEDEREEN ZICHZELF KAN ZIJN. 

 

De jongeren die wij spreken verschillen van mening over wat de vrijheid om jezelf te kunnen zijn en de vrijheid van partnerkeuze inhoudt. De verschillen die jongeren van huis uit meekrijgen zijn groot en ook groepsdruk speelt een rol. DKJL gaat op zoek naar persoonlijke ervaringen en het menselijke in ieders verhaal. Debathelden leren elkaar kennen en leren dat verschillende identiteiten en botsende meningen vreedzaam naast elkaar kunnen bestaan. 

 

Het programma Love=Love?! is geschikt voor onder andere: 

 • Jongeren waarbij de eigen en/ of groepswaarden soms botsen met hun omgeving.
 • Jongeren die niet gewend zijn om openlijk te praten over (seksuele) vrijheden en -verantwoorlijkheden.
 • Jongeren die een eenzijdig (vaak niet onderbouwt) beeld hebben van een inclusieve samenleving.

 

LOVE = LOVE?! BEGELEIDT BIJ NIEUWE INZICHTEN EN CONCLUSIES.

 

Debatheld (10 jaar): "Ik vind ook dat ze moeten stoppen met jongen/meisje, want ook ik weet nog niet wat ik wil zijn."

 

HIERONDER EEN WEERGAVE VAN ONZE EERDERE PROGRAMMA'S.

 • Love = Love?!

  Love = Love?!


  “Ik ben transgender. Ik word gevolgd als ik op school naar de wc ga.” - Debatheld, 15 jaar.
   
  "Ik stel me vaak niet open voor vragen. Dit is uit mijn comfortzone.” - Debatheld, 15 jaar.
   
  “Vorig jaar had ik een homo en een lesbisch meisje in de klas. Eerst waren er grappen en later werd het geaccepteerd.”  - Debatheld, 14 jaar.
 • Het Mensenrechtendebat

  Het Mensenrechtendebat


  Stichting Discussiëren Kun Je Leren en Stichting art.1 organiseerden rondom de Internationale dag van de Rechten van de Mens en International Queer & Migrant Filmfestival Het Mensenrechtendebat.
 • Debat Paarse Vrijdag

  Debat Paarse Vrijdag


  "Is verliefdheid een keuze of overkomt het je? Wat gebeurt er als jouw leerkracht vertelt dat het heel normaal is dat twee personen van hetzelfde geslacht verliefd op elkaar zijn? Gaat dat samen met de normen en waarden die van huis uit op jou zijn overgedragen?"
  DKJL stelde deze vragen op middelbare scholen tijdens het debat Paarse Vrijdag.