Discussieren kun je leren

Discussiëren

Mensenrechten en democratie

Ieder mens is gelijk, dat staat in artikel 1 van de Nederlandse grondwet én in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Maar betekent dit dat iedereen in Nederland daadwerkelijk gelijk wordt behandeld en dezelfde kansen krijgt? DKJL gaat het gesprek aan met leerlingen van het tweede leerjaar vmbo en havo. 

.

De Week van de Mensenrechten

 

De Week van de Mensenrechten kwam tot stand met financiering van fonds BJA-COW, Fonds21, de gemeente Zaanstad en de gemeente Purmerend. 24 klasen kregen les over het gelijkwaardigheidsbeginsel. Per gemeente organiseerden we een slotdebat. 

 

Met stadsdeel Amsterdam Oost en Amsterdam West werken we op wijkniveau samen om kinderen en hun ouders bewust te maken van hun rechten en verantwoordelijkheden. Belangrijk onderdeel van dit programma is de ontmoeting van leerlingen  van verschillende scholen en het gesprek over vooroordelen.