Discussieren kun je leren

Discussiëren

Mensenrechten en democratie

Ieder mens is gelijk, dat staat in artikel 1 van de Nederlandse grondwet én in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Maar betekent dit dat iedereen in Nederland daadwerkelijk gelijk wordt behandeld en dezelfde kansen krijgt? DKJL en Stichting art.1 gaan hierover het gesprek aan met leerlingen van het tweede leerjaar vmbo en havo. De thema's homodiscriminatie, islamofobie en xenofobie staan hierbij centraal. 

De Week van de Mensenrechten 2018 kwam tot stand met financiering van fonds BJA-COW, Fonds21, de gemeente Zaanstad en de gemeente Purmerend. In totaal deden 24 klassen uit de gemeente Amsterdam, Zaanstad en Purmerend mee. Deze leerlingen kregen in december 2017 en 2018 een masterclass over het gelijkwaardigheidsbeginsel en discussie. Daarna organiseerden we per gemeente een einddebat. 

 

Daarnaast werkten we samen met stadsdeel Amsterdam Oost en Amsterdam West om op wijkniveau kinderen en hun ouders bewust te maken van hun rechten en verantwoordelijkheden. Belangrijk onderdeel van dit programma is de structurele ontmoeting van leerlingen van groep 8 van verschillende schlen en het gesprek over vooroordelen.