Discussieren kun je leren

Discussiëren
Dialoog gedeelde geschiedenis

Dialoog gedeelde geschiedenis

In het voorjaar van 2021 organiseerde het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden dialogen over het slavernijverleden en de doorwerking daarvan in het heden. De dialogen werden breed uitgezet binnen de Nederlandse samenleving: via interactieve live-cast uitzendingen van Pakhuis de Zwijger, gesprekstafels binnen diverse maatschappelijke sectoren en het Caribische deel van het Koninkrijk. Scholen kregen een eigen dialoogprogramma, namelijk: DKJL.


Met ons dialoogprogramma kregen leerlingen van po en vo en mbo en hbo/wo studenten de kans om het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te adviseren en zo te beïnvloeden in beleid.

 

DKJL werkte voor dit programma onder andere samen met Pakhuis de Zwijger, IzI Solutions, Movisie en De Publieke Zaak.

 

Ook na de werkzaamheden van het AdviescollegE helpen wij met de dialoog over het slavernijverleden.

 

Het aanbod bestaat uit dialooglessen en een slotdialoog waarbij scholen elkaar en een expert slavernijverleden ontmoeten.

 

Masterclasses stimuleren oprecht contact, kritisch denken, luisteren, wederkerigheid en empathie.

De stellingen zijn:

  • Alleen als je weet waar we vandaan komen, weet je waar je heen gaat.
  • Het gesprek over het slaverijverleden wordt beter als je er witte mensen en mensen van kleur in betrekt.

Ook na excuses van de gemeente Amsterdam nodigen wij uit om aanbevelingen te doen; voor elkaar, voor de overheid en voor de samenleving.