Discussieren kun je leren

Discussiëren
foto almere
Masterclass
foto mbo
Docententraining
OOK DKJL SCHOOL WORDEN?

Stichting Discussiëren kun je leren

 • Initiatiefnemer Chantal Deken
  Onderwijskundige & algemeen directeur
   
  Op 7 november 2015 won DKJL de AUV-alumnusprijs. "Deze waardering komt voor mij en mijn team op het juiste moment."
   In 1999 won Chantal Deken de ZVO Nationale Onderwijs Talentprijs.
   
  "Wat mij het meest raakt is dat volwassenen nog steeds ‘lastige’ thema’s mijden. Terwijl de behoefte om gehoord te worden bij jongeren groter is dan ooit." 
 • Corona
  Het zijn uitzonderlijke tijden waarin een groot beroep wordt gedaan onze flexibiliteit en creativiteit. DKJL een standpunt in voor de masterclasses en bijeenkomsten tot 2 maart 2021. Op deze manier willen we helderheid creëren voor de scholen, onze opdrachtgevers, samenwerkingspartners, debathelden/ vertegenwoordigers en hun ouders/ voogd.
   
 • Missie
  DKJL maakt maatschappelijke thema’s (die gevoelig kunnen liggen) bespreekbaar en biedt kinderen en jongeren een podium om hun stem te laten horen.
   
  DKJL nodigt volwassenen uit om het gesprek aan te gaan. DKJL prikkelt organisaties om naar kinderen en jongeren te luisteren en om ze vraagstukken voor te leggen die van invloed zijn op hun toekomst. Het gesprek met een nieuwe generatie stimuleert volwassenen om naar andere oplossingen te kijken en zo toekomstbestendige, duurzame beslissingen te nemen.

 • Visie
  Praat erover. Maak contact. Doorbreek taboes. Bespreek vooroordelen.
   
  Stichting Discussiëren Kun Je Leren is in mei 2007 van start gegaan vanuit de gedachte dat leren discussiëren leuk en belangrijk is voor kinderen en jongeren. Het geeft volwassenen inzicht in het denken van een nieuwe generatie. Wij begeleiden ouders en leerkrachten bij constructieve gesprekken over de actualiteit en maatschappelijke en/ of gevoelige onderwerpen.
 • Stedelijke Debatbattle
  Vanaf 2008 organiseert DKJL de Amsterdamse Debatbattle met steun van de gemeente Amsterdam. Een uniek evenement dat kinderen een podium biedt om hun mening te uiten over maatschappelijk relevante onderwerpen. De debatbattle is voor volwassenen dé kans om te horen wat jongeren vandaag de dag beweegt. Ieder jaar staat een ander thema centraal. 
 • Love = Love?!
  Rondom Paarse Vrijdag laten we scholieren van voortgezet onderwijs actief nadenken en spreken over ogenschijnlijke verschillen, identiteit, emancipatie en gelijkwaardigheid. 

 • Week van het Geld
  Omgaan met geld, schulden en armoede zijn voor veel volwassenen taboeonderwerpen, maar leerlingen zetten het thema ‘geld’ structureel hoog op de agenda. Stichting Discussiëren Kun Je Leren praat erover en dat doen wij niet alleen in de Week van het Geld.
   
  Steeds meer jongeren worstelen met problemen zoals armoede en schulden. Met onze programma’s voor de Week van het Geld vragen we aandacht voor jongeren van bijna of net 18 jaar en hun (vaak zwakke en onzekere) financiële positie. Voor leerlingen in het basisonderwijs en de eerste klassen van het voortgezet onderwijs zetten we in op bewustwording van de waarde van geld en schuldpreventie. In deze programma’s doorbreken we het taboe op armoede en signaleren wij trends.
   
  DKJL is partner van Wijzer in Geldzaken en heeft sinds 2012 veel ervaring opgedaan in het bespreken van financiële verantwoordelijkheid voor een brede doelgroep (van 6 tot 26 jaar). 
   
  In 2019 verzorgden wij samen met de gemeente Breda en Wijzer in Geldzaken de officiële opening van de Week van het Geld.
   
  De aanpak van DKJL voor de Week van het Geld is simpel en effectief. Wij organiseren masterclasses en een debat over stellingen die dicht bij de leerlingen staan, zoals: “Jongeren zijn zelf verantwoordelijk voor hun schulden” en “Kinderen die in Nederland in armoede opgroeien hebben evenveel kansen als andere kinderen”. Door de masterclasses zorgen wij ervoor dat leerlingen een mening vormen, ze leren die mening te onderbouwen met argumenten en realiseren zich waar hun mening vandaan komt. Zo worden de deelnemers voorbereid op het debat of debatbattle waar ze in gesprek gaan met ervaringsdeskundigen, stakeholders, (lokale) politici en/ of schuldhulpverleners.
 • Kinderraad en kinderburgemeester
  Veel gemeenten hebben jongerenparticipatie hoog op de agenda staan. Ook de gemeente Amsterdam wil weten wat kinderen bezighoudt en hoe de stad leuker en aantrekkelijker kan worden voor kinderen. Sinds 2019 heeft Amsterdam een kinderburgemeester en een kinderraad. DKJL richt de raadsvergaderingen van de kinderraad in en begeleidt de kinderburgemeester in zijn taken. Na de centrale stad volgenden verschillende stadsdelen en andere gemeenten.
 • Masterclass
  DKJL is een effectief bewezen burgerschapsmethode die de mondelinge taal en sociaal emotionele vaardigheden versterkt. In een masterclass leren kinderen en jongeren onder begeleiding van onze speciaal opgeleide docenten om een mening te vormen over de stelling die centraal staat, om die te onderbouwen, om anderen te overtuigen en waar nodig de eigen mening te herzien. Hierbij maken we gebruik van een door Chantal Deken (onderwijskundige) ontwikkelde didactiek.

 • Amsterdammertje van het Jaar
  Het Amsterdammertje van het Jaar is de jaarlijkse verkiezing voor kinderen en jongeren van 7 t/m 18 jaar die iets bijzonders doen voor iets of iemand anders, zonder daar iets voor terug te verwachten. Van een fanatieke vrijwilliger tot klimaat- of mensenrechtenactivist. Echte verschilmakers die de stad een stukje mooier maken.
 • Toestemming beeldrecht
  Heb je van ons een toestemmingsformulier ontvangen? Hiermee willen we afspraken maken over foto- of video-opnamen tijdens één van onze programma’s. 
   
  Hier informeren we je over waarom we doen wat we doen. 
 • DKJL voor een dag
  Stichting Discussiëren Kun Je leren (DKJL) is in mei 2007 opgericht vanuit de gedachte dat leren discussiëren leuk en belangrijk is voor kinderen en jongeren. DKJL is een methode voor het onderwijs die leerlingen (van 6 tot 26 jaar) laat nadenken en discussiëren over actuele onderwerpen en maatschappelijke thema’s. DKJL maakt moeilijke onderwerpen bespreekbaar. Wij gunnen kinderen en jongeren de kans om op te staan en hun mening te geven. Het is voor volwassenen dé kans om te horen wat jongeren vandaag de dag beweegt.
   
  Wat doen wij?
  DKJL stimuleert meningsvorming en burgerschap. Discussie is zowel doel als middel. DKJL ontwikkelde een lesprogramma om leerkrachten en leerlingen te helpen bij gesprekken in de klas. Leerlingen leren discussiëren en debatteren aan de hand van stellingen. DKJL helpt leerlingen zich te ontwikkelen tot zelfstandige en mondeling vaardige burgers. DKJL leert hen dat er verschillende meningen zijn en dat die meningen allemaal de moeite waard zijn.
   
  Wat willen we doen?
  Stichting Discussiëren Kun Je leren bestaat 10 jaar en wil graag iets teruggeven aan de Amsterdamse basisscholen. We spreken veel leraren over de werkdruk in het onderwijs. DKJL vindt dit zorgelijk. Leraren mijden daarnaast gevoelige onderwerpen uit angst voor heftige reacties van de leerlingen of escalatie. 
   
  Wat bieden wij?
  Heeft u een vervanger nodig bij ziekte of verlof? Wij bieden scholen in Amsterdam de kans om voor een dag een DKJL-docent in te schakelen. Docenten van DKJL zijn maatschappelijk betrokken, energiek, hebben onderwijservaring en zijn speciaal getraind door onderwijskundige en initiatiefnemer van DKJL; Chantal Deken. Een dag bestaat uit de onderdelen burgerschap, mondelinge taal, sociale vaardigheden, kennis van de wereld, kritisch denken en mediawijsheid.
   
   Wil jij DKJL voor een dag ookinschakeln op jouw school bij ziekte of verlof? Neem contact met ons op. Of schrijf je in via deze link. 

 • KLIK HIER VOOR DE INSCHRIJVING VAN love=love purmerend

   
 • KLIK HIER VOOR DE INSCHRIJVING VAN NOORD ONTMOET

   
 • KLIK HIER VOOR DE INSCHRIJVING VAN DE DIALOOG sociaal kapitaal almere

   
 • KLIK HIER VOOR DE INSCHRIJVING VAN 'WEEK VAN HET GELD UTRECHT'

   
 • KLIK HIER OM EEN OFFERTE AAN TE VRAGEN

   
 • Schrijf je hier in voor DKJL voor een dag bij ziekte of verlof

   
 • Heb jij een masterclass DKJL in jouw klas gehad?

  Laat hier jouw feedback achter.

   
 • Bestel hier het dkjl lespakket