Discussieren kun je leren

Discussiëren
Onderzoek

EFFECTIEF BEWEZEN BURGERSCHAPSMETHODE.

 

De Universiteit Utrecht (Stark, 2017) heeft het effect van de Amsterdamse Debatbattle onderzocht. Het programma ​toont aan dat:

 • Kinderen beter kunnen omgaan met verschillen tussen mensen;
 • Vooroordelen van 'Nederlandse' kinderen afnemen t.o.v. kinderen met (voor)ouders met een migratieachtergrond;
 • De perceptie van vooroordelen afneemt.

Deze effecten zijn op lange termijn meetbaar.

 

Opvallend is dat kinderen (groep 7) aangeven na het programma over minder burgerschapsvaardigheden te beschikken, waarschijnlijk doordat ze kritischer kijken naar hun vaardigheden en zo tot een realistischer inschatting komen. Lees hier het onderzoek.

 


Mondelinge taal.

 

DKJL heeft in 2013 onderzoek verricht naar het effect van de masterclasses op de mondelinge taal. Vragen waarbij leerlingen op de nameting significant hoger scoorden dan op de voormeting zijn:

 • Ik vind het leuk om te discussiëren.
 • Ik praat over wat ik denk.
 • Ik luister graag naar de mening van anderen.
 • Ik denk na over hoe een ander zich voelt in een discussie.
 • Ik denk na voordat ik iets zeg.
 • Ik gebruik argumenten om te zeggen waarom ik het wel of niet eens ben met iemand.
 • Anderen vinden mijn mening belangrijk.
 • Als iemand iets vertelt, kan ik mijn aandacht er goed bijhouden. 

Lees hier het onderzoek.

 


LHBTIQ+ emancipatie.

 

Op welke wijze draagt Love = Love?! bij aan LHBTI+ emancipatie en het bestrijden van discriminatie van de LHBTIQ+ gemeenschap? Het Onderzoekerscollectief (Kromhout en Thomassen) deed een 'mixed methods onderzoek', trok conclusies en deed aanbevelingen voor een vervolg, Dankzij het programma Love = Love?!:

 • Kennen meer leerlingen de betekenis van de afkorting LHBTI;
 • Vinden meer leerlingen dat je verliefdheid niet kunt stoppen;
 • Vinden meer leerlingen dat je niet kunt kiezen of je op een jongen, meisje of non-binair verliefd wordt;
 • Vinden minder leerlingen schelden met het woord homo 'normaal';
 • Accepteren meer leerlingen zoenende mensen op straat ongeacht hun seksuele voorkeur.

 Lees hier het onderzoek.

 


 

 

DKJL werkt aan de referentieniveaus mondelinge taalvaardigheid (SLO) en past in het huidige curriculum burgerschap, Nederlands en maatschappijleer. Het is dus geen opzichzelfstaand programma.